Artikkeleita

Voimaantuminen ja neliöjuuri


Voimistumista

Voimat, joissa base on desimaaliluku ja eksponentin luonnollinen luku, noudattavat samoja tämän operaation sääntöjä, jotka on jo määritelty. näin:

(3,5)2 = 3,5 · 3,5 = 12,25

(0,64)1 = 0,64

(0,4)3 = 0,4 · 0,4 · 0,4 = 0,064

(0,18)0 = 1

Neliöjuuri

Desimaaliluvun neliöjuuri voidaan helposti määrittää kääntämällä se desimaaliluvuksi. näin:

Seuraava: Numeeriset lausekkeet