Pian

Järkevät numerot


Mikä on rationaalinen luku?

Me kutsumme sitä rationaalinen luku kahden kokonaisluvun (ei-nolla-jakaja) jako, ts. mikä tahansa luku, joka voidaan sijoittaa murto-osaan, jossa lukema ja nimittäjä ovat kokonaislukuja.

Monien luonnollisten lukujen jakautumisten osamäärä on ehdoton rationaaliluku.

Positiiviset rationaaliluvut

Nämä luvut ovat osia kahdesta kokonaisluvusta, joilla on yhtä suuret merkit.

(+8) : (+5)

(-3) : (-5)

Negatiiviset rationaaliluvut

Ne ovat osien lukumäärä kahdesta kokonaisluvusta, joilla on erilaiset merkit.

(-8) : (+5)

(-3) : (+5)

Murtolukuinen kirjoittaminen

arvo on yhtä suuri kuin ja edustaa rationaalista lukua .

Huomaa: Jokainen kokonaisluku on rationaalinen luku, koska se voidaan kirjoittaa murto-muodossa:

Seuraava: Sarja rationaalisia numeroita ja niiden alaryhmiä