Tiedotus

Matematiikka ja musiikki: etsiessään harmoniaa (osa 10)


Johtopäätös

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on osoittaa suhteiden löytöhistoria ja matematiikan ja musiikin monitieteisyyden merkitys.

Ymmärrämme, että se oli 2500 vuotta sitten, kun musiikin vuorovaikutus matematiikan kanssa ilmeni ensimmäisenä. Myöhemmin näiden alueiden väliset suhteet käyvät läpi jännitteitä ja lepoa ”musiikkina”, kiihtyen temperamentin kanssa. Aivan kuten esitetyt alueet eivät pysty tuottamaan mainittuja ääniä ja voimme pystyä rakentamaan uusia alueita, jotka pystyvät suorittamaan tällaisen harjoituksen, rakennetut asteikot eivät pysty esittämään tunteita tai skenaarioita, jotka voivat ilmaista muissa järjestelmissä.

Tässä mielessä musiikillisella maailmankaikkeudella on edelleen monia mahdollisuuksia laajentumisprosessissaan muun asteikon rakentamisella sekä laajemmilla kielillä, joissa mahdollisesti erilaiset kyvyt voivat olla vuorovaikutuksessa musiikin ja matematiikan kanssa edistäen paitsi esitetyn esimerkin. asteikot, joissa on mielivaltainen määrä nuotteja, mutta monilla muilla tavoin, joita voi olla tai joita voi olla.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli verrata tiettyjen tosiasioiden lukemista teoreettisista käsityksistä, mikä mahdollisti paljastamaan luonteen ja kollektiiviset virrat paitsi kyseessä olevan aiheen lisäksi myös tieteellisen kehityksen dynamiikan.

Taidemuoto ei koskaan ole objektiivinen ja tarkka yksimielisyyteen, mutta symmetriat ja kauneudet, joita noudatetaan yleensä äänien kuvauksessa käytettyjen matemaattisten rakenteiden yhdistelmää koskevissa laeissa, ja jotka mahdollistavat kunkin soittimen äänispektrin analysoinnin. liittyvät läheisesti Harmony -nimisen musiikin alueeseen. Tällä tavalla fysiikka ja matematiikka kykenevät myös osoittamaan ja kuvaamaan objektiivisella lähestymistavalla esimerkiksi äärettömien ääniyhdistelmien mahdollisuuksia, jotka on luonut esimerkiksi nero, kuten Johann Sebastian Bach. Musiikin suurten mestareiden äänirakenteiden herkkyys voidaan nähdä pikemminkin kuin kuulla heidän teostensa äänien analysoinnissa ja täydellisessä tasapainossa aaltomuotojen välillä, jotka vaistomaisesti yhdistetään niiden muodostamiseksi. Kuunnellessamme joitain kuuluisten säveltäjien "kanonisia teoksia", voimme pitää heitä etuoikeutena kykyä ilmaista ja / tai luoda sellaisia ​​kauniita tunteita ja "äänikuvia", joita jotkut ovat säilyneet vuosisatojen ajan ja joita voidaan välittää muille taiteen kautta. musiikista. Samanaikaisesti tutkiessamme tieteen historiaa näemme, että jotkut historian tärkeimmistä fyysikoista ja matemaatikoista ovat yhtä etuoikeutettuja. Heillä oli ilo löytää luonnolliset lait ja ilmiöt, jolloin meillä oli tehokkaita työkaluja saman luonteen ymmärtämiseen. Näiden työkalujen ja lakien täydellisyys antaa meille mahdollisuuden tarkastella musiikkia eri näkökulmasta, eri prismasta, yhdistäen taiteen ja tieteen upeat maailmat.

- ABDOUNUR, Oscar João. Matematiikka ja musiikki: Analoginen ajattelu merkitysten rakentamisessa. São Paulo, 2002, 2. painos. Pyhien kirjoitusten julkaisija.
- BOYER, Carl, Matematiikan historia, Sao Paulo, 1974, toim. Edgard Blucher
- TAPAHTUMAT, Howard, Johdatus matematiikan historiaan, Sao Paulo, 1986, toim. Edgard Blucher

Viitatut sivustot
//members.tripod.com/caraipora/assuntos.htm
• //www.music-center.com.br/scales.htm

<< TAKAISIN MATEMAATTiseen maailmaan