Artikkeleita

Tilasto


Tästä osiosta löydät Tilastot-alueen sisältö. Valitse haluttu aihe ja hyvät opinnot!

Tilastoinnin periaatteet

Johdanto tilastoihin
Laskenta, kuvaavat ja induktiiviset tilastot
näytteenotto
Näytteen mitoitus
Tyypit
Tiedot, taulukot ja kaaviot
Keskeiset suuntaukset
Muoti ja keskimääräinen
Leviämistoimenpiteet
Normaali jakauma
harjoitukset
Harjoitukset (jatkuu)

Markkinatutkimuksen perustilastot

esittely
Tilastojen määritelmät
Tietojen keruu
Väestö ja otos
näytteenotto
Ei todennäköisyysnäyte
Todennäköisyysnäyte
Näytteen mitoitus
Tyypit
Skaalaarimuuttujien tyypit
Taajuuden jakautuminen
Taajuuden jakautumista koskevat säännöt
Keskeiset suuntaukset
vaihtelevuus
Hypoteesitesti
Ei-parametriset tilastot
Chi-neliötesti
Chi-neliötesti kahdelle näytteelle
T-testi kahdelle toisiinsa liittymättömälle näytteelle
Varianssianalyysi
Yksinkertainen regressio (RLS)
Moninkertainen lineaarinen regressio (RLM)
Harjoitukset ja bibliografia

Taulukot

Normaali jakelutaulukko (z)
Jakaustaulukko t (opiskelija)
<