Yksityiskohtaisesti

Plus- ja kertoussignaalien lähde


+ (Plus) -merkin säännöllinen käyttö esiintyy John Widman d'Egerin kaupallisessa aritmeettisessa lehdessä, julkaistu Leipzigissä vuonna 1489. Plussa- ja miinusmerkit eivät kuitenkaan esittäneet summausta tai vähentämistä tai positiivisia tai negatiivisia numeroita, mutta liialliset ja puutteelliset ongelmat liiketoiminnassa (Cajori osa 1, sivu 128).

Positiiviset ja negatiiviset symbolit tulivat yleiseen käyttöön vain Englannissa sen jälkeen, kun Robert Recorde käytti niitä vuonna 1557. Kuitenkin, niitä käytettiin jo ennen kuin ne ilmestyivät kirjallisesti. Esimerkiksi ne maalattiin rummille osoittamaan, olivatko rummut täynnä vai eivät.

Muinaiskreikkalaiset matemaatikot, kuten Diophantuksen teoksessa todettiin, osoittivat vain lisäyksen plotien avulla - järjestelmän, jota hyväksymme edelleen tänään, kun haluamme ilmoittaa kokonaisluvun summan murto-osalla. Italian algebraistit käyttivät merkkinä operaatiosta P-kirjainta, latinalaisen sanan alkukirjainta. plus.