Kommentit

Venäjän kertolaskumenetelmä


Joidenkin matemaatikkojen mukaan venäläiset talonpojat käyttivät uteltavaa kertolaskua.

Katsotaanpa esimerkkiä, jossa saamme tuotteen numerosta 36 numerolla 13.

Me kirjoitamme kaksi tekijää (36 ja 13) vierekkäin:
36 --------- 13

Määritämme puolet ensimmäisestä ja kaksinkertaisesta toisesta kirjoittamalla tulokset vastaavien tekijöiden alle:
36 -------- 13
18 -------- 26

Jatkamme samalla tavalla saatujen tulosten kanssa:
36 --------13
18 -------- 26
9 --------- 52

Toistamme jälleen operaation. Kun saamme parittomiksi lukuiksi (mikä tässä tapauksessa on 9), meidän on vähennettävä yksi yksikkö ja otettava puolet tuloksesta. 9: stä, vähentämällä 1, saadaan 8, josta puolet on 4. Jatkamme tätä tapaa, kunnes saavutamme vasemmanpuoleisessa sarakkeessa yhtä suureen arvoon kuin 1.
Siksi meillä on:
36 ------- 13
18 ------- 26
9 ----- 52 (X)
4 ------ 104
2 -------208
1 --- 416 (X)

Liittämällä yhteen oikeanpuoleisessa sarakkeessa olevat numerot, jotka vastaavat parittomia lukuja vasemmassa sarakkeessa (ts. Ne, jotka merkitsemme X: llä), saadaan:
52 + 416 = 468

Saatu tulos (468) saadaan luvulla 36 kerrottuna 13: lla.