Artikkeleita

Matematiikka ja maanjäristykset Japanissa


Maan tilavuus on noin 1 sukupolvi kuutiometriä. Maan liikkeen tarkkailemiseksi tutkijat luovat tietokonejärjestelmiä, jotka analysoivat maata jakamalla sen kuutioiksi. Tässä tapauksessa ottaen yhden kilometrin reunan kuutiot, järjestelmän tulisi analysoida 1 biljoona kuutiota. Tämän matemaattisten laskelmien suuruuden vuoksi maanjäristyksen ennustaminen on vaikeaa.

Japania kokenut vuoden 2011 maanjäristys, joka osoitettiin Richterin asteikolla 8.9, vastaa melkein miljardin kuorma-auton räjähdyksen voimakkuutta 32 tonnilla TNT-räjähteitä.