Pian

Näytteenotto


Näytteenotto on prosessi, jolla pyritään erottamaan populaatiosta elementtejä, jotka todennäköisyyslaskelmien avulla tai ilman voivat tuottaa päätelmädataa kohdepopulaatiosta.

Tarkista nykyisten näytteenottotyyppien alapuolella.

Näytteenototyypit

Ei todennäköisyys

1. Tahattomuus tai mukavuus

2. Tahdollinen

3. Kiintiöt tai suhteelliset

4. Suhteettomia

todennäköisyyspohjainen

1. Yksinkertainen satunnainen

2. Ositettu satunnainen

3. Konglomeraatti

Seuraava: Ei-todennäköinen näyte