Pian

Näytteen mitoitus


Kun haluat mitoittaa näytteen koon, menettely etenee kolmessa erillisessä vaiheessa:

  • Arvioi ryhmän tärkein ja merkittävin muuttuja;

  • Analysoi onko se ordinaalinen, intervalli vai nominaali;

  • Tarkista onko väestö rajallinen vai ääretön;

Välimuuttuja ja ääretön populaatio
Intervallimuuttuja ja äärellinen populaatio
Nimellinen tai järjestysmuuttuja ja ääretön populaatio
Nimellinen tai järjestysmuuttuja ja äärellinen populaatio

Huomaa: Osuus (p) on arvio hyväksytylle muuttujalle valitun yhden tason todellisesta osuudesta. Esimerkiksi 60% näytepuhelimista on Nokia, joten p on 0,60.

Suhde (q) on aina 1 - p. Tässä esimerkissä q on 0,4. Virhe esitetään d: llä.

Tapauksissa, joissa mittasuhteita ei voida tunnistaa, p: lle ja q: lle annetaan 0,5.

Seuraava: Tyypit